De Ouderen Adviesraad Centrum gaat in het Centrum van Amsterdam onderzoeken wat waar is van de volgende stelling:

“In de binnenstad zijn voor alle categorieën ouderen voldoende voorzieningen om anderen (ook ouderen) te ontmoeten en actief te blijven”.

De gemeente streeft er naar dat zoveel mogelijk ouderen thuis blijven wonen. Naast passende huisvesting vraagt dit om voorzieningen in de buurt waar ouderen deel kunnen nemen aan verschillende activiteiten.

We gaan dit onderzoek concentreren rond de volgende voorzieningen:

  1. Het Claverhuis
  2. Soop
  3. De Boomsspijker
  4. De Tweede Uitleg
  5. De Witte Boei
  6. Reel en SOOJ

Studenten van De Hogeschool Amsterdam  gaan in deze voorzieningen en rondom deze voorzieningen ouderen bevragen met behulp van een vragenlijst. Dat zal eind februari starten.

Parallel aan dit onderzoek gaan OAR leden gesprekken voeren met de leiding van deze instellingen.

We willen graag weten wat het precieze aanbod is, hoeveel ouderen bereikt worden, waar ze vandaan komen, welke knelpunten er zijn etc. Deze gesprekken zullen eind februari – begin maart plaatsvinden.

De resultaten van beide trajecten willen we eind dit jaar samenvatten in een advies aan de gemeente .

We hopen dan te weten waar onvoldoende aanbod voor ouderen is, welke knelpunten er zo al zijn , bij voorbeeld toegankelijkheid, bereikbaarheid, financiële middelen, huisvesting en wat de Gemeente Amsterdam kan bijdragen om deze knelpunten op te lossen. Immers, het is de Gemeente Amsterdam die graag wil dat Amsterdam een Age Friendly City wordt waar ouderen zo lang mogelijk thuis wonen en actief blijven deelnemen aan maatschappelijke, culturele, sportieve en andere activiteiten.

De OAR stelt het zeer op prijs dat de instellingen willen meehelpen bij het vinden van 70+ers  die willen meewerken aan het onderzoek door de HVA studenten.